That's How We Learn

Understanding Language, Culture and Evolution

Category

business english

Red Mektupları

Yabancı dil öğrenmemize en ciddi engel geçek dile özgün konuşma, yazma çeşitlerini görme imkanların kısıtlı olması. İş dünyasında resmi bir email veya bir rapor yazmaya çalıştığımızda yazmak istediğimiz cümlelere, ifadelere benzer az öğrenkler gördüğümüz için, bir türlü kendmizi anlatamayıp gramerde… Continue Reading →

© 2018 That's How We Learn — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑