Language is culture and socializing with people.

Language is culture and socializing with people.

CLT nedir?

CLT, yani iletişimsel dil öğretimi, bir metottan çok ‘iletişimsel yeterlilik’ kökenli bir dil öğretimi yaklaşımıdır. CLT’nin amacı mükemmellikten ziyade kendine güvenen iletişimciler geliştirmektir. CLT’nin temelinde öğrenen insan vardır. Bu nedenle, odak noktamız öğrencilerin ihtiyaçları ve bireysel kişilikleridir. CLT dili, bütün bir varlığın parçası olarak ele alır. Bizler dile psikoloji, antropoloji ve tarih gibi birçok farklı açıdan bakabilir. İşte bu yüzden, CLT bir yaklaşım değil, bir yöntemdir.

CLT kavramı nereden gelmektedir?

CLT, 1960 ve 1970’lerde İngiltere’de başlayan ve büyük ölçüde British Council ve Avrupa Konseyi tarafından yaygınlaştırılmış bir kavramdır. CLT geliştiricileri klasik dil öğretim yöntemlerinin etkisiz ve modası geçmiş olduğunu hissetmişlerdir. İngilizce iş, araştırma ve teknolojinin uluslararası dili haline gelmiştir. Bu yüzden, birçok kişi kendi ana diline (dillerine) ek olarak İngilizce öğrenmesi gerektiğine inanmaktadır.

CLT’nin özellikleri nelerdir?

  • Dil kültürdür.
  • Anlam söyleşmesine ve hedefe yönelik iletişime odaklanır.
  • Aktif öğrenme ve aktif öğrenicileri desteklemeye odaklanır.
  • Öğrencileri birey olarak gören ve onları risk almaya teşvik eden pozitif öğrenme ortamı geliştirir.
  • Kendi geçmişi, ihtiyaçları, arzuları ve inançları olan “bir bütün olarak öğrenici”ye odaklanır.
  • Öğretmenler yöneten kolaylaştırıcı ve koçtur, bilgi besleme makineleri değil.
  • “Özgün” materyal kullanımı. Gerçek dünyayı yeniden yaratamazsın. Dil, dili yaşayarak öğrenilir.
  • Sadece bir metot, bir materyal dizisi ya da bir tekniğe odaklanmaz. Çeşitlilik başarının anahtarıdır.
  • Hata dil öğrenmenin bir parçasıdır. HERKES hata yapar.