Bütün insanlar bir dili her yaşta yaklaşık aynı şekilde öğrenir. Ancak, başlangıçtaki bilgi farklılıkları ve dili öğrenme ihtiyacı farklı sonuçlar doğurur.

Çocuklar sadece bir dili öğrenmez, dünyayı öğrenirler.
Genelde çocuklar ikinci bir dil ihtiyacı duymaz, ne de olsa kendi dilini ya da dillerini konuşabilirler.

Gençlerin ve okul çağındaki çocukların öğretmeni olarak benim iki hedefim var.

  1. Çocuk okulda her ne eğitim alıyorsa alsın onu desteklemek.
  2. Daha da önemlisi, çocuğun yabancı dile karşı bir ilgi ve dili kendi kendisine araması için motivasyon geliştirmesini sağlamak.

Kısacası, bir eğitimci olarak benim görevim öğrencilerin dili ya da dilbilgisini MERAK edecekleri aktiviteler hazırlamak. Daha sonra ise çocuğun oyunlar, aktiviteler ve dilbilgisi alıştırmalarıyla (hangisi daha uygunsa) bu yeni dünyayı keşfetmesine yardımcı olurum.

Metodolojik bir bakış açısıyla, CLT çerçevesini öğrencilerin farkındalığını artıran, dikkatini çeken ve motivasyonunu sağlayan iletişimsel ortam yaratmak için kullanıyorum. Daha sonra ise bir dilbilimci olarak öğrenciyi yeni kelime ve dilbilgisi keşfetmeye yönlendiriyorum.

Çocuğunuzun İngilizce ya da İspanyolca öğrenmesi için nasıl birlikte çalışacağımıza dair daha detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.

Bir öğrenci projesi:

Bu bir öğrenci projesi örneğidir. Burada öğrenci su kanallarının ne olduğunu açıklıyor. Kendi adıyla konuşmaktansa “Tommy” yoluyla konuşarak kendini daha rahat hissediyor.

Bizimle irtibata geçin!